6 dzień - Odrodzenie

____________

 
 
Wszyscy boimy się w jakiś sposób, że jeśli pozwolimy Bogu wejść do naszego wnętrza, jeśli całkowicie otworzymy się na Niego, to może On nam coś z naszego życia zabrać. Czyż nie boimy się niedostatku i zniewolenia?
Kto wpuszcza Chrystusa, nie traci bowiem absolutnie nic! A bynajmniej nic z tego, co czyni życie pięknym, nieograniczonym i wielkim. Przyjaźń ta otwiera przed nami na oścież drzwi życia w Prawdzie. Kończy się ułuda, iluzja i wszelka niepewność. 
 
W tej przyjaźni otwierają się wielkie możliwości człowieka. Doświadczamy tego, co jest piękne i co wyzwala. Chrystus niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Jednak najpierw sami musicie odpowiedzieć we własnym sercu na wcześniejsze pytanie. Jaglany Detoks, który pozwoli wam poczuć wewnętrzny spokój, może być bardzo pomocny w ponownym rozpatrzeniu życia opartego na relacji z Jezusem. Odpowiedź, którą być może przyniesie szósty dzień detoksu, zdejmie z was ciężar i pozwoli wznieść się do Boga, który obiecuje życie wolne i obfite. W zdrowiu i chorobie, radości i szczęściu, sukcesie i porażce. Jeżeli nie możecie w to uwierzyć, proście Jezusa w szczerej modlitwie, abyście mogli poczuć jego miłość. On mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. Słowo Boże umacnia wiarę, którą wspólnie wyznajemy. Jest duchowym pokarmem, krzepiącą radością i drogowskazem do szczęścia. Eucharystia to jedna z największych tajemnic naszej wiary, która po prostu spadła nam z nieba! Boga się nie udowadnia – Boga się poznaje i rozpoznaje w sobie, a wtedy rozpoczyna się wielka i niepojęta tajemnica przebywania razem. Może wielu rzeczy nie umiemy i nie potrafimy w życiu robić, ale każdego dnia musimy uczyć się nosić Boga w sobie. Zabierać Go wszędzie ze sobą. Rozprzestrzeniać Jego Światło. Promieniować Nim. Bóg pragnie w nas mieszkać tak bardzo, że grzech nie jest dla Jego Miłosierdzia żadną barierą. Sakrament pokuty to spotkanie z Bożą miłością, cud eucharystyczny jest zaś dopełnieniem zjednoczenia z Bogiem.
 
 

____________

 

Medytacja na dzień szósty:

„Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy” (Łk 15,1–37)