5 dzień - Pojednanie

____________

 
 
To duchowy prysznic, dający nam poczucie ciągłej moralnej odnowy. Taka postawa człowieka, który zrozumiał sens pojednania z Bogiem, zawsze wiedzie do szczęśliwego życia. Piątego dnia detoksu warto odrodzić w sobie pragnienie duchowego oczyszczenia.
Jeżeli rzetelnie przemedytowaliście każdy poprzedni dzień, to dziś nadszedł czas, abyście lepiej zrozumieli sens pojednania z Bogiem. I żebyście pojęli, dlaczego jest ono konieczne. Zapytacie być może, po co jednać się z Bogiem, skoro On i tak twierdzi, że kocha was do szaleństwa. W sumie żyjecie całkiem dobrze, zdrowo się odżywiacie, nikogo nie zabiliście, płacicie podatki i wszystkim dobrze życzycie... Wspaniale! Jednak warto podkreślić, że grzech pierworodny zniszczył harmonię, w której żyli Adam i Ewa – zostało zerwane panowanie duszy nad ciałem. Konsekwencją było utracenie pierwotnego szczęścia i świętości. Każdy człowiek jest grzeszny, czyli niedoskonały, chorując świadomie lub nieświadomie z powodu nieprzestrzegania odwiecznego prawa miłości. Ileż to razy próbujemy zrzucać na innych odpowiedzialność za nasze upadki i słabości. To dusza powinna rządzić ciałem, a tymczasem to ciała i wiążące się z nimi tęsknoty wzięły nas we władanie, pragnienie przyjemności zaś – często kosztem innych – staje się dla nas duchową trutką. Stałe nawracanie się poprzez sakrament pojednania jest terapią detoksu duchowego – w moim przekonaniu ważniejszą, niż wszelkie programy detoksykacji fizycznej, którym dzisiaj poświęcamy tyle uwagi. Piąty dzień Jaglanego Detoksu oraz naszych rozważań, powinien zaowocować w naszych sercach poczuciem jednoczenia się z Bogiem oddającym życie za nasze grzechy. To doskonały dzień, aby przebyć z Nim modlitwę drogi krzyżowej lub odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Największym wyzwaniem w naszym życiu jest przebaczanie. Sakrament pojednania odkrywa przed nami istotę przebaczającej miłości – Bóg pierwszy wyciąga do nas rękę i nigdy się tym nie zmęczy! Pojednajcie się z Bogiem, przebaczajcie i żyjcie w godności dziecka Bożego! Niech w tym dniu detoksu uskrzydlają was słowa psalmisty: „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki.
 

____________

 

 Medytacja na dzień piąty:

„A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli coś macie przeciw komukolwiek, aby także wasz Ojciec, Ten w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia” (Mk 11,25)